2007-08-09
UFA in RUSSIA

seagull logo ima Russia no UFA ni imasu.
ren-jitsu, bush-camping de idou site imasu. comment ni henji kakenai mama de sumima sen.
tyre de, tyotto trouble ga aru no desu ga, nantoka hasiri tudukete imasu.

mata, aratamete.---
このブログに座布団一枚 / PRノートへ / GPS世界ツーリング国別情報
し~がるの現在地は、Moscow, RUSSIAです。青色の地名を、画面右のグーグルマップで検索してみてね。0 コメント | コメントを書く  
Template Design: © 2007 Envy Inc.